Doe-Raak! Coaching & RegieDoe-Raak! Coaching & Regie

Saskia Huis in 't Veld

Creator D.I.K. Methode  - Weerbaarheidstrainer - 

Gedrag Coach en Trainer - Kind en Gezinscoach - 

Ondernemer & Ervaringsdeskundige


Hartelijk welkom en aangenaam kennis te maken. Ik ben Saskia Huis in ’t Veld en eigenaar van Doe-Raak! Coaching & Regie en creator van de D.I.K Methode. Een nieuwe ontwikkelde methode. De oorsprong voor het ontwikkelen van deze methode ligt in mijn jeugd. Deze heeft me vervormd. Om me staande te houden in deze wereld leerde ik mensen te observeren, met hen in gesprek te gaan, te begroeten etc. Ik wist hierdoor al op jonge leeftijd dat ik met mensen wilde werken. Mijn passie voor de groei en ontwikkeling van mensen zonder vervorming van hun biologische ik, werd mijn missie Van het hoe: daar had ik nog geen idee van. Ik besefte toen al wel dat ik voor mezelf wilde werken. Eigen regie! 


Ik heb ruim 15 jaar gewerkt in verschillende werkvelden binnen de pedagogiek én de sportwereld. Hier heb ik ervaren, dat veel mensen, in communicatie met elkaar, snel vanuit hun emotie kunnen reageren. Dit intrigeert me. Wat is de reden dat mensen op deze wijze communiceren? En om vervolgens te handelen zoals ze handelen en keuzes te maken zoals ze die maken. Het viel me daarbij op, dat communiceren vooral verbaal verloopt. Er wordt  veel gepraat: gepraat vanuit overtuigingen, beredeneringen, bevindingen, analyses etc.

Maar wat indien deze manier van communiceren niet bij jou aansluit? Of wanneer je een cliënt begeleidt die verbale taal lastig of minder goed begrijpt? Indien je meer communiceert via non-verbale communicatie, zoals lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, handgebaren, beweging etc. Of omdat tekst via beelden in de hersenen wordt vertaald? In de maatschappij en dus ook op een werkvloer is er veel diversiteit in karakters. Dit zou vooral ook een leuke uitdaging mogen zijn. Hoe kun je ieders talenten, hun natuurlijke biologie, inzetten en met zijn allen dezelfde wedstrijd spelen zonder dat er iemand afvalt of buiten spel komt te staan. Dat iedereen zich waardevol voelt?

Hoe maak je contact met die ene cliënt, die collega, de creatieve duizendpoot, die via non-verbale communicatie contact legt, om zichzelf te ontdekken en ontwikkelen? Hoe laat je jouw team samenwerken, terwijl ze allemaal zo verschillen in karakter en manier van communiceren? Je mag ervan uitgaan, dat iedereen graag zijn steentje bijdraagt. De vraag is: hoe krijg je dit voor elkaar? Dat vraagt veel zelfinzicht (bewustwording; hoe werkt het bij jou), kennis van lezen van lichaamstaal zoals houding, mimiek van het gezicht, handelingen, de manier van bewegen. Kennis over hoe informatie in ieders brein wordt verwerkt. En kennis van wat onze houding en gedrag beïnvloedt. Dit gebruiken wij als peilers in deze methodiek.

Dit ervaar en leer je door de D.I.K. Methode: Door Inzicht Kunnen ofwel: Vind de IK in D.I.K.